1. เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ

หรือ

2. ยืนยันรายการสินค้าในรถตะกร้าที่ต้องการสั่งซื้อ

3. กรอกที่อยู่ในการจัดส่ง

4. ยืนยันสั่งซื้อสินค้า

5. ระบบได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อ