นโยบายการคืนเงิน | คืนสินค้า

ถ้าคุณได้รับสินค้าไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ หรือสินค้าชำรุดเสียหาย คุณสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ หรือคุณสามารถขอเงินคืนได้ภายใน 7 วัน หลังจากคุณได้รับสินค้า
การคืนสินค้าและการคืนเงินจะต้องอยู่ในเงื่อนไขหลัก คือ ยังไม่ได้ใช้ และสินค้าอยู่ในหีบห่ออย่างครบถ้วนสมบูรณ์

โดยคุณสามารถส่งสินค้ากลับมาที่
อิน ทูมาย ช็อป | IN TOMY SHOP
เลขที่ 580/38 ซอยโพธิ์ปั้น แยก 3
ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 097-193-7674
LINE : intomyshop
E-mail : service@portomy.com

เมื่อทางร้านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้ หรือคืนเงินให้คุณ 100 % ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้าคืนจากคุณ